Mentol / Mint

E-juice  med mentolsmak avsedda för användning i elektroniska cigaretter representerar en specifik kategori inom området för vaping-relaterade produkter.

 

[br_filters_group group_id=4018797]

Mentol / Mint E-juice Huvudkomponenter:

Flytande bas: E-juice med mentolsmak har en flytande bas som vanligtvis består av propylenglykol (PG) och vegetabilisk glycerin (VG). Dessa komponenter fungerar som vehikel för de andra ingredienserna och bidrar till produktionen av ånga.

Nikotin: I vissa fall innehåller dessa vätskor nikotin, även om mängden kan variera. Nikotin finns i olika koncentrationer, och valet beror på användarens individuella preferenser.

Smakämnen: Mentolasmaken uppnås genom införandet av specifika smakämnen. Dessa föreningar måste uppfylla säkerhetsstandarder för användning i inhalerade produkter.

Tillverkningsprocess:

Blandning och homogenisering: Ingredienser, inklusive smakämnen, blandas noggrant för att säkerställa jämn fördelning. Homogenisering är avgörande för att bibehålla konsistensen av smak och kvalitet på slutprodukten.

Kvalitetskontroll: Under alla stadier av tillverkningsprocessen genomförs rigorösa kvalitetskontroller för att verifiera ingrediensernas renhet, koncentrationernas noggrannhet och frånvaron av föroreningar.

Säkerhet och föreskrifter:

Märkning och förpackning: E-cigarettvätskor med mentolsmak måste uppfylla specifika märknings- och förpackningsbestämmelser. Detta inkluderar tydlig indikation av ingredienser, hälsovarningar och nikotinkoncentrationer.

Innehållsföreskrifter: Den högsta tillåtna mängden nikotin och andra ingredienser regleras av regler.

E-ciggbolaget siktar alltid på högsta kvalité och tar endast in e-vätskor från pålitliga källor. Våra största leverantörer kommer från inom EU, Storbritannien och USA som följer alla riktlinjer och lagar som Cool Menthol, Innovations Menthol och XEO’s Fresh Menthol