Nybörjare

Hälsoaspekten

Det forskas intensivt om e-ciggaretter för närvarande. Forskarna verkar vara rörande överens om att det är betydligt mindre farligt för hälsan att röka e-ciggaretter jämfört med konventionella tobakscigaretter. Men därefter råder det delade meningar om vilken inverkan det har på människors hälsa. Nikotin som ingår i evätskan i olika mängder (1-20mg/ml inom EU) är en beroendeframkallande substans. Men till skillnad från konventionell röktobak så är mängden giftiga och cancerogena ämnen avsevärt lägre, om de ens existerar beroende på vilket E-juice, E-liquid man använder. Generellt sett är E-juicer från Kina inte lika rena och innehåller inte lika hög renlighet i ingredienserna medan E-juicer från Europa och även USA generellt håller bättre renlighet, ofta USP-grade på både PG/VG och nikotin vilket gör att man slipper rester av ämnen som man inte vill ha i sin E-cigarett ånga. Men framförallt så innehåller vätskan ingen tobak och därmed varken tjära eller kolmonoxid. En vetenskaplig rapport publicerad 2013 ”Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes” fann att toxikologiska ämnen var reducerade 9-450 gånger i röken från elektoniska cigaretter än i röken från konventionella cigaretter. Många före detta rökare av vanliga cigaretter vittnar om att deras smaksinnen förbättrats och rökhostan minskat eller avtagit. Till syvende och sist är E-cigaretter en produkt som är framtagen som ett alternativ för dem som vill sluta röka vanliga cigaretter. Är du inte rökare bör du inte heller börja röka e-cigaretter då nikotin är väldigt beroendeframkallande.

E-cigarettens historia

Det första patentet för en elektronisk cigarett lämnades in redan 1963 av Herbert A Gilbert men han var i eftertankens kranka blekhet alltför långt före sin tid. Den moderna e-cigaretten uppfanns eller återuppfanss av Hon Lik en medicinsk forskare från Kina och hans första produkter lanserades internationellt 2006. Användandet av e-cigaretter har ökat enormt i Asien och i U.S.A. de senaste åren och ökar nu även kraftfullt över hela Europa.

Hur är en e-cigarett uppbyggd och hur fungerar den?

Lite enkelt kan man säga att en e-cigarett alltid är uppbyggd av ett batteri, en förångare och en tank (behållare) för e-vätska. E-vätskan innehåller huvudsakligen propylene glycol (PG), vegetabiliskt glycerin (VG) samt smakämnen (aromer) och nikotin (0-20mg/ml). Batteriet är i de flesta fall uppladdningsbart och kan laddas via en medföljande batteriladdare (vanligtvis USB-laddare) på liknande sätt som för en mobiltelefon. I praktiken är det oftast 2 delar (batteri och tank), och i tanken sitter förångaren (coilen, även benämd atomizer). Förångaren (coilen) är komponenten som tillverkar ångan som består huvudsakligen av vattenånga, smakämnen och eventuellt nikotin. E-cigaretten aktiveras sedan (beroende på modell) antingen automatiskt genom att man suger genom munstycket, eller genom att man samtidigt trycker in en knapp när man tar ett bloss.

Vad kostar det att röka e-cigaretter?

Har du väl tagit steget och köpt en en e-cigarett så består de löpande kostnaderna i princip bara av e-juice/evätska och nya förångare (coils). Förångarna har en livslängd vid korrekt hantering på ca 20 påfyllningar av evätska. Bästa livslängden får du om du alltid ser till att tanken är fylld med minst 1/3 evätska. Den löpande kostnaden för en normalrökare 12 st cigaretter/dag bör hamna någonstans mellan 6-8 kr per dag i förångare och evätska. Köper du en ecigarett som använder sig av cartomizer (färdigfyllda refillhylsor) så landar du på en kostnad på drygt 11 kr/dag om du röker 12 vanliga cigaretter.

 

Avancerade e-cigaretter med batteri-mod samt sub-Ohm-rökning. (Rekommenderas ej till nybörjare)

En batteri-mod är helt enkelt ett modifierbart batteri, idag är de oftast både eGo och 510-gängningskompatibla. Batterierna i denna kategori har ofta möjligheten för användaren att anpassa spänning VV, effekt VW, och i vissa fall även vapningstemperatur TC. De är större till storleken, de håller fler ampere-timmar än komventionella ecigaretter och är kraftfullare med högre uteffekt. Vissa batterimods har enkelt utbytbara batterier såsom på en skruvdragare och andra har inbyggda vilket i det tidigare fallet innebär att du byter batterier på någon sekund och i senare fallet innebär att du måste ansluta din batterimod till en laddare vid tomt batteri.

För användare som vill få så stor ångutveckling som möjligt så används så kallade sub-Ohm-kompatibla batteri-mods. Detta innebär att batteriet är speciellt utformat för att klara av coils med motstånd under 1 Ohm och vissa fall ner mot 0.1 Ohm. (I en vanlig e-cigarett ligger coilens motstånd generellt mellan 1,6-2-1 ohm). Detta ställer stora krav på kvaliteten på såväl batterierna som de inbyggda säkerhetslösningarna. Även Subtankarna (Clearomizers) måste vara anpassade för sub-Ohm, annars kan dessa bli överhettade.