Frågor och svar gällande e-cigaretter och vapening

Vilka är hälsoaspekterna med e-cigarettanvändning?

Till skillnad från vanliga cigaretter så innehåller inte e-cigaretter till närmelsevis lika många skadliga ämnen. En vanlig cigarett innhåller 40 kända cancerframkallande ämnen och fler än 400 ämnen som är mer eller mindre giftiga såsom tjära, bensen, formaldehyd, arsenik, kadmium bara för att nämna några. E-cigaretter använder sig av e-vätska som innehåller destillerat vatten, propylenglykol PG, vegetagiliskt glycerin VG, smakämnen och om man så önskar nikotin. Både propylenglykol och vegetabiliskt glycerin är livsmedelsgodkända ämnen och används i allt från inhalatorer till fuktighetsbevarande medel i mat och även i kosmetika.
Nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne oberoende hur det tas upp ur kroppen och bör endast användas av redan befintliga användare.

Vilken mängd nikotin ska jag välja?

Lämplig mängd nikotin är i första hand beroende på i vilken omfattning du för närvarande snusar eller röker. Om du använder dig av ett vanligt startkit för e-cigaretter så rekomenderas val av nikotinstyrka enligt tabell nedan.

Nikotinhalt:

  • 0 mg: Produkten är helt fri från nikotin, innehåller endast livsmedelsgodkända smakämnen.
  • 3-6 mg: Produkten lämplig för en person som röker 0,5 paket cigaretter dagligen, eller lightcigaretter.
  • 12 mg: Produkten lämplig för en person som röker 1 paket cigaretter om dagen av standardstyrka.
  • 16-18 mg: Produkten lämplig för en person som röker 1,5 cigaretter/dag i normal styrka.
  • 20 mg: Produkten lämplig för storrökare, som röker starka cigaretter och/eller ofiltererade rökverk.

OBS! Vid sub-Ohm vapning och/eller vapning med kraftiga batteri-mod med hög ångproduktion välj ej högre nikotinhalt på e-vätskan än 6 mg då den stora mängden ånga gör att den upptagna nikotinmängden av kroppen ändå blir hög.

Vilken mängd rökning motsvarar en 10 ml flaska e-vätska/ejuice?

Vid användning av ett vanligt startkit såsom XEO Clearomizer Concept så motsvarar en flaska ungefär 15-18 paket cigaretter beroende på rökstil. Andra startkit och framförallt kraftigare batterimoddar kan förbruka betydligt mer evätska.

Hårdvara

Vanliga startkit e-cigaretter

Består av en förångare av modell cartomizer eller en clearomizer. Ett uppladdningsbart batteri mellan 650 mAh och en batteriladdare.

Batteri-moddar, kraftigare startkit

Dessa är inriktade mot att få stor ångproduktion sk ”Cloud vaping”. Batteriernas mAh, eller Milliamperetimmar beskriver den potentiella driftstiden på batteriet. Generellt gäller att ju högre mAh på batteriet desto längre innan du behöver ladda upp batteriet. Batteriets effekt anges i Watt och brukar ligga mellan 20-150 W, ofta är både effekten och spänningen justerbar på dylika batterier.

Behövs delar bytas ut på din elektroniska cigarett med tiden?

Det finns en enorm uppsjö av elektroniska cigaretter på marknaden, många bra men även många av riktigt dålig kvalitet. En elektronisk cigarett består av delar man byter ut allteftersom som de slits ut. Det kan röra sig om ett batteri eller en laddare eller någon del i förångaren.
Man skall alltid försöka köpa delar av högsta kvalitet redan från början så blir risken för förtretliga rökstopp mindre. Ett reservbatteri kan också vara bra att ha till hands då även de bästa av bätterier någongång slutar ta laddning.

Varför skall jag välja att handla hos e-ciggbolaget?

Det finns många återförsäljare av elektroniska cigaretter i Sverige och vissa säljer tyvärr undermåliga produkter. Det kan vara svårt att svårt att skilja de dåliga kopiorna från originalprodukter då de till det yttre kan te sig i det närmaste identiska. Billiga kopior av orginalmärken brukar inte erbjuda en angenäm rökupplevelse och kan i vissa fall vara utrustade med batterier och hårdvara som kan vara direkt farlig vid användning.
Vi på e-ciggbolaget säljer bara originalprodukter i originalförpackningar. Vi har 100% nöjd-kundgaranti och är du missnöjd med din produkt går det att få den utbytt eller att återlämna den om ni så önskar. Denna garanti gäller ej engångscigaretter eller öppnade flaskor med e-juice, skulle dessa vara defekta gör vi ett reklamationsärende och när produkten är av oss konstaterat defekt så får kunden tillbaka utlagt belopp.