Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft.

General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder.
Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in
en del personuppgifter.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder.

I övrigt lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.
Personuppgifter som lagras lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken.
Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet
och uppfyllning av registrerades rättigheter.

Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla
kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

Som kund har du:

  • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt att bli raderad ur olika register.
  • Rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Rätt att göra klagomål om uppgiftshantering.

 

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionsnen hemsida:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Vid frågor vänligen kontakta oss på 0920-407040 eller via mejl info@e-ciggbolaget.se

Vänliga hälsningar E-ciggbolaget AB.