Shortfill

Shortfill är ett relativt nytt begrepp inom vaping, det är en nikotinfri E-juice där det finns plats kvar i flaskan (normalt 10-20ml i en 30-60ml flaska) för att fylla i nikotinshots. När TPD (Tobacco product directive) reglerna trädde i kraft så innebar det en maxgräns av storleken på flaskorna innehållande nikotin.  Gränsen blev satt till 10 ml för alla e-vätskor som innehåller nikotin. På grund av detta så har tillverkare av e-vätskor tagit fram shortfills för att kunna fortsätta erbjuda ett konkurrenskraftigt volympris på e-juice till sina kunder.

[br_filters_group group_id=4018797]

Vad är en shortfill e-juice?

Shortfill e-juice är nikotinfria vätskor som kommer i flaskor som inte är helt fyllda. Detta utrymme är till för att tillsätta nikotin i e-juicen.

Användare kan enkelt tillsätta nikotin och därefter skaka om för att blanda ingredienserna och med liten ansträngning har de en e-juice flaska med den exakta nikotinstyrkan de vill ha.

En typisk shortfill innehåller 50 ml e-juice i en flaska som totalt rymmer 60ml. Detta lämnar 10 ml tomt utrymme i vape flaskan för att tillsätta 10 ml nikotinshot. En 10ml 18mg/ml nikotinshot i ovan exempel ger en nikotinstyrka på 3mg/ml efter tillsatt nikotinshot. Ett annat exempel är en shortfill där flaskan är totalt 30ml men den innehåller endast 20ml e-juice. Vid tillsats av 10ml nikotinshot 18mg/ml så blir nikotinstyrkan 6mg/ml.

Hur tillsätter man nikotinshot i en shortfill e-juice?

För att tillsätta nikotin i en shortfill flaska, ta bort flaskans lock och pip-kork. Tillsätt sedan valfri mängd nikotinshot i flaskan, sätt tillbaka pip-korken och locket och skaka om. Vänta gärna någon minut så att nikotinshoten hinner blanda sig ordentligt med din e-juice, därefter är din e-juice klar att använda.

Upptäck ett brett urval av shortfills av god kvalitet och till bästa pris.