E-ciggbolaget AB

E-ciggbolaget AB är ett svenskt privatbolag som aktiva inom detaljhandel, postorder internethandel; Vi är verksamma över hela landet genom våra idag fler än 800 återförsäljare. Vårt huvudkontor ligger i Luleå och vi skickar dagligen 1000-tals elektroniska cigaretter över hela vårt avlånga land till både företag och privatkunder. Vi använder främst posten för våra försändelser, antingen via företagspaket till våra företagskunder eller via posten A-klass brev till våra internetkunder. Läs om våra Leveranstider.

Ägare E-ciggbolaget AB

E-ciggbolaget AB är ett privatägt bolag och ägarna har tillsammans mer än 20 års erfarenhet av detaljhandel och sedan 2005 även internethandel.

Vision

Vår vision är att alla rökare skall kunna hitta ett substitut till cigaretter i vårt sortiment. Vi vet hur viktigt det är att komma bort från användningen av tobak för många av våra kunder och vi vill erbjuda ett bättre alternativ till rökning då vi vet hur svårt det är att sluta röka.

Kvalitet på olika E-cigaretter

Vi är väldigt noga med att produkterna vi säljer skall uppfylla höga kvalitetskrav. Det är också därför vi alltid erbjuder 
1 års garanti på batterier och laddare så att ni som kund skall vara säker att produkten ni köper skall hålla att använda dagligen. Tyvärr är det idag en väldigt stor skillnad i kvalitet bland olika e-cigaretter på marknaden. 
För att ni vara så trygg som möjligt i ert köp så har vi två viktiga råd som gör att ni undviker de värsta fällorna.

1. GARANTI, Vi utlovar 1 års garanti på både batterier och laddare från våra märken XEO och X2O. På mindre batterier av typen EVOD och EGO ges 6 månader begränsad garanti. På batterer från övriga tillverkare är garantitiden 3 månader. Då det finns många undermåliga produkter på marknaden är vi noga med att följa våra garantimål. Våra kunder skall ej riskera att köpa en produkt som inte håller längre än någon vecka p.g.a dålig kvalitet. Vi tror att om ingen garanti ges på produkter så kommer det medföra att e-cigaretter inte upplevs som ett bra alternativ om ni mot förmodan skulle få en dålig produkt levererad. Det är dessutom väldigt stor skillnad i rökupplevelse mellan en kvalitetsprodukt och en dålig kopia.

2. UNDVIK ”NO-NAME” PRODUKTER: Undvik ”no-name” produkterna ute på marknaden, speciellt när ni köper startkit med batterier och laddare. De billigaste produkterna innehåller batterier som fabrikerna har klassificerat som C- och D-klass som de inte vill använda i sina egna eller sina kunders produkter.
Istället för att kassera dem så säljs dem vidare till små fabriker, med sämre kvalitetskontroll, som använder dem tillsammans med och i deras ”no-name” produkter och även i en del andra OEM produkter som har ett svagt varumärke (säljs ofta bara på en lokal marknad). Skillnaden här är att den importören inte har någon kontroll av kvaliteten av deras produkter. Enda sättet att ha kontroll på produktionen i Kina är genom att ha egen personal på plats för kvalitetskontroll av produkterna för att se att de lever upp till specifikationen på produkerna. Gör ej misstaget att tro att ”EGO” är ett eget varumärke då det endast är en produkttyp som blivit populär världen över. Tyvärr är det också här de flesta dåliga produkterna finns av samma typ och det är omöjligt att avgöra om det är en dålig eller bra EGO produkt innan man köpt den och plockat isär den och testat batteri och laddare. I de värsta exemplen så har laddaren inte ens överspänningsskydd vilket gör den direkt farlig att använda.

Lagar och Regler för E-cigaretter

Det har varit mycket skriverier om vad som gäller i frågan om nikotin i e-cigaretter. Debatten har handlat om det skall vara klassat som en tobaksvara och få säljas på alla försäljningsställen där tobaksprodukter säljs eller om det skall klassas som läkemedel. I maj 2014 så kom det ett nytt tobaksdirektiv inom EU som reglerar e-cigaretter och nikotinet i e-cigaretter. Enligt det direktivet så skall e-cigaretter med max 20 mg/ml nikotin behandlas som tobaksvaror och få säljas på samma sätt som vanliga tobaksvaror med 18 års gräns och vissa reklamrestriktioner. E-cigaretter som innehåller mer än 20 mg/ml nikotin skall bahandlas som läkemedel och måste därmed vara godkända av läkemedelsverket för att få säljas och får endast säljas av apotek och handlare som får sälja nikotinläkemedel som många livsmedelsbutiker och bensinstationer. Sverige har från beslutet i maj 2014 upp till 18 månader på sig att införliva det nya direktivet i sin lagstiftning och just nu håller regeringens utredare på och tittar på hur direktivet skall se ut inom Svensk lagstifning och väntas komma med ett förslag under första halvåret 2015. Tills dess så faller e-cigaretter med nikotin i en gråzon och är tillåtet att sälja i väntan på den nya lagen. Frågan är dock komplex och samtidigt som detta händer så strider Läkemedelsverket mot ett av e-cigarett företagen som säljer e-cigaretter i Sverige och just nu är frågan uppe i kammarrätten, men med väntade överklaganden upp till högsta instans så är det troligt att vi kommer att se en ny lagstiftning innan detta mål kommer att få en dom som vinner laga kraft oavsett hur domen faller. Om det mot förmodan skulle komma en dom som vinner laga kraft t.ex. 1/9-2015 och den nya lagen kommer 2/9 2015 så är det ändå den nya lagen som kommer att gälla. Vi följer utvecklingen och kommer rätta oss efter de regler som kommer att gälla. Vi tror dock inte att det kommer att finnas några klara direktiv förrän vi får den nya lagen på plats och om den utformas i likhet med EU-direktivet vilket vi tror så är våra produkter redan idag anpassade efter den nya lagstiftningen eftersom våra produkter har nikotinhalter under maxgränsen (20 mg/ml) för läkemedel enligt EU-direktivet. Våra produkter finns för närvarande i nikotinhalterna: 0 (helt nikotinfritt), 6, 12, 18, 20 mg/ml. Vi välkomnar en svensk lagstiftning som reglerar markanden och gör att många oseriösa aktörer kommer få svårt att bedriva verksamhet när den nya lagen träder i kraft.

Framtidens E-cigg

Vi är ett ungt bolag i en ung bransch, faktum är att de första e-cigaretterna som liknar dagens e-cigaretter uppfanns i Kina 2003 och började komma ut på marknader utanför Kina först 2005-2006. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i rasande takt och bara sedan vi började med e-cigaretter 2011 så har det hänt otroligt mycket och vi har ännu bara sett början av utvecklingen. I USA och England, som är de största marknaderna för e-cigaretter idag, så är det redan en miljardmarknad. Inom 1-3 år så kommer e-cigaretter att finnas som en lika naturlig del i sortimentet som vanliga cigaretter.

Exklusiva avtal och E-cigarettprodukter

Vi jobbar endast med exklusiva agenturavtal med våra leverantörer och har därmed ensamrätten att sälja deras varumärken inom Sverige. Teknikutvecklingen inom segmentet går också i en rasande takt och det kommer ständigt nya produkter och innovationer. Våra leverantörer ligger i framkant av utvecklingen och jobbar hela tiden för att vidareutveckla och förbättra produkterna så att användaren skall känna sig trygg i att använda produkter från våra leverantörers varumärken, XEO Cigs, Innovation Flavour och Vintage Vapor.