Terminologi e-cigaretter

#

510-gänga: Med detta menas en typ av gängning och anslutning till ett batteri. Se också eGo.

A

Adapter: En adapter tillåter vissa atomizers och cartomizers att passa en annan batterityp än de ursprungligt tillverkats för.

Atomizer: Drip-atomizer är en förångare som skiljer sig från en clearomizer då den saknar veke. Du kan bara röka några drag och måste därefter tillföra mer evätska.

Automatisk E-cig: Aktiveras per automatik vid inhalering till skillnad från en manuell e-cigarett där en knapp måste nedtryckas för att aktivera e-cigaretten.

B

Batteri: Driver Clearomizern/Atomizern/cartomizern som i sin tur förångar evätskan. Finns som engångsbatterier men i de flesta fall så rör det sig om uppladdningsbara batterier.

Batteri-mod: Kraftigt batteri för vapning som ofta har funktioner som variabel spänning VV, variabel effekt VW och temperaturkontrollerad vapning TC.

BCC: Bottom coil clearomizer. Coilen är placerade i bottten på clearomizerns tank.

BDC: Bottom Dual Coil Clearomizer: Typ av förångningare (coil, coil head) hettar upp evätskan så att den blir till ånga. Efterom upphettningen sker i botten på tanken i en BDC matas evätskan på ett kontrollerat sätt till förångaren vilket ger mindre bränd smak vid vapening. Dessutom rör det sig om två coil heads som namnet antyder vilket i sin tur genererar mer ånga och mer smak.

C

Cartomizer: En behållare eller hylsa som består av en förångare och evätska i ett. Är av engångstyp och är förfyllda med evätska.

Clearomizer: En evätsketank och förångare i ett. Dessa går att fylla på för hand och förser vätska till coilen via en veke. En Clearomizer kan rymma allt mellan 1,6 ml till 7,5 ml vätska.

Coil: Den delen av en förångare som hettar upp evätskan.

D

Dripping: En metod för att sätta evätska förångaren. En användare låter några få droppar droppa direkt på veken och coilen precis innan användning.

E

E-juice: Kallas också e-vätska. Det här är vätskan som förångas vid användning av en elektronisk cigarett. Består huvudsakligen av Propylenglykol eller vegitabilisk glykol och smakämnen, vissa sorter kan också innehålla nikotin.

eGo: Den idag vanligaste typen av anslutning på elektroniska cigarettbatterier, använder sig av 510-gängning. Finns en uppsjö av tillbehör som passar til eGo.

F

G

Glassomizer: Clearomizer som använder sig av glass till tanken, exempelvis Kangers Protank.

H

Hookah Pen: Större typ av engångs-ecig, producerar mer ånga. I vårt sortiment är dessa nikotinfria.

I

J

K

L

M

Mod: se Batteri-mod.

N

O

Ohm: Anger det elektriska motståndet. En lägre Ohm-angivelse exempelvis på en clearomizer med en coil med lågt motstånd innebär större ångproduktion men också att clearomizern snabbare blir varm.

P

Propylenglykol: En av huvudingredienserna i Evätskan som ger upphov till själva ångproduktionen. Propylenglykol är livsmedelsgodkänd och har använts i medicinska inhalatorer i åratal. Den andra huvudvätskan är Vegitabiliskt glycerin.

Q

R

RBA: Rebuildable Atomizer. För den händige gör det självaren. Billigaste sättet att vapa på men förbered dig på en längre upplärningskurva.

R

Starter Kit: Ett kit som innheåller de mest basala komponenterna för att börja med e-cigaretter. Innehåller allt du behöver för att börja med e-cigarett-rökande, dvs batteri, laddare samt evätska.

T

Tank: En plast- eller glasbehållare i clearomizern innehållande evätskan.

U

V

Vaping: Vapening, Vapa. Själva momentet där användaren av en elektronisk cigarett producerar ånga (röker).

VV: Variable Voltage. En funktion på ett batteri-mod som låter användaren ändra spånningen vilket ger ändrad upphettning hos coilen. Du får oftast själv justera in din clearomizer till rätt motståndsintervall, vilket ställs in på knappsatsen på din batteri-mod.

VW: Variable Wattage. Ger användaren av ett mod-batteri möjligheten att själv ställa in batteriets effekt. Batteriet kommer därefter självjustera in spänningen för det aktuella motståndet.

Veke: Smal remsa gjord av bland annat bomull som hjälper till att leverera evätska till upphettningselementet.