Integritetspolicy

Evalent Group AB som är vår tjänsteleverantör skyddar din integritet när du använder E-ciggbolagets tjänster. E-ciggbolagets policyer har uppdaterats och anpassats till nationella och europeiska lagar. Vi hanterar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen (1998: 204) samt från och med den 25 maj 2018, EU-direktiv 2016/680 (GDPR-lagen) som gäller i alla EU/EES-länder. Det innebär att vi tar ansvar för all personlig information som du som kund tillhandahåller oss med avseende på: dina köp, öppnande av kund-konto på E-ciggbolaget eller prenumeration på vårt nyhetsbrev. Evalent som är vår leverantör förbinder sig att uppfylla alla de krav som ställs enligt GDPR.

Vi vill också informera om att vår hemsida innehåller externa länkar till hemsidor som ej är inkluderade i denna sekretesspolicy. Vid besök på dessa hemsidor är det hemsideägarens sekretesspolicy som är gällande.

Vad använder vi din personliga information till?

Informationen används huvudsakligen för att kunna leverera din beställning, ge leveransstatusuppdateringar via mejl/sms och aktuella erbjudanden förutsatt att du gett ditt samtycke till detta.

Direkt marknadsföring

Du har som kund möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (tex genom post, e-post och sms.) Marknadsföringsåtgärder där du som kund gjort ett aktivt val att använda en av våra tjänster eller på annat sätt tagit i kontakt med oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Detta innefattar exempelvis produktrekommendationer via mejl, telefon eller erbjudanden på våra ehandelssidor.

Om du som kund har invändningar mot direkt marknadsföring och kontaktar oss kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för alla typer av direkta marknadsföringsåtgärder.

Vilken typ av information samlar vi in?

Som de flesta websidor samlar vi in data från ditt besök på vår webplats. Vi samlar endast in och lagrar data som är nödvändig för att kunna säkerställa leverans av din order och ge relevant information om beställningens status. Denna information är: Fullständigt namn, fullständig adress, telefonnummer samt e-postadress. Inga biometriska data eller data av känslig natur lagras.

Vem har tillgång till din personliga information?

Personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter är:

E-ciggbolaget AB
Organisationsnummer: 556853-0066
Nordkalottstaden 2
972 54 Luleå

Hur hanterar vi dina personuppgifter

E-ciggbolaget använder sig av krypterad kommunikation, via SSL (Secure Socket Layer) för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid köp.

Alla uppgifter om kunder och kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har därför vidtagit säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot: obehörig åtkomst, förändring, och/eller radering.

Dina personuppgifter kommer ej att säljas vidare till tredje part. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina uppgifter med är:

 • Statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter·
 • Företag som ombesörjer betallösningar.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras endast så länge som krävs för att vi skall kunna ombesörja att våra tjänster fungerar. Om ingen kundaktivitet sker inom två år kommer dessa uppgifter att raderas. Du kan som kund välja att ta bort dina kunduppgiftsdata när som helst.

Dina rättigheter som kund angående insamlade data

Enligt punkt 1 i 13:e artikeln och stycke 1.2 i den 16:e artikeln i GDPR-lagen har du som kund rätt att begära att få:

 • Radering och/eller korrigering av personuppgifter om dessa är felaktiga, ofullständiga eller saknar relevans.
 • Kopia på de kunduppgifter som samlats in i din kundprofil
 • Ändra godkännande av samtycke för mottagande av eventuella nyhetsbrev, eller annat reklamrelaterat innehåll.
 • Begränsa eller neka användning av data som ej är kopplad till den direkta köp- eller leveransprocessen.
 • Information om den personuppgiftsansvarige och de säkerhetsåtgärder som är inrättade för att skydda den registrerades personuppgifter.
 • Bli underrättad om dataintrång skett där dina personuppgifter är lagrade senast inom 72 timmar.

Om du har någon integritetsfråga angående tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter, vänligen kontakta uppgiftsskyddsombud på följande adress: info@e-ciggbolaget.se

Cookies och samarbetspartners

E-ciggbolaget AB använder sig av cookies/kakor för att upplevelsen av sajten skall vara så bra som möjlig. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator av din webläsare när du besöker hemsidor. Du tillfrågas om du godkänner detta innan några cookies lagras eller används.

Vilka cookies vi använder och varför:

Temporära cookies

Vi använder oss också av temporära cookies, så kallade session cookies. Dessa cookies tas automatiskt bort efter 24 timmar eller när du stänger ned din webläsare. Session cookies hjälper till att identifiera dig när du besöker vår webplats

Inga personuppgifter lagras i cookies och dessa kan ej användas för att spåra en fysisk person.

Vissa cookies är nödvändiga för att en sajts funktionalitet inte skall bli lidande. Dessa håller koll på din varukorg och kommer ihåg dina inställningar när du återbesöker websidor.

Du som kund kan alltid välja att stänga av cookies i din webbläsare för våra sidor. Detta kommer dock att medföra att webshopparnas funktionalitet inte kommer att fungera fullt ut och din köpupplevelse kommer att bli försämrad.

Analytiska cookies

Vår webplats använder sig av Google Analytics ett webanalysverktyg utvecklat av Google.
Detta verktyg används för att mäta villka av våra websidor kunder oftast besöker, varaktigheten hos ett besök och demografisk information i form av köparens kön, ålder och om de får felmeddelanden från våra sidor. Om du anger en så kallad ”do not track”-inställning i din webläsare eller på din mobila enhet kommer ditt besök inte att spåras.

Vi använder sociala medier cookies och plugins:

Om du aktiverar plugin-program eller aktivetsflöden för leverantörer av sociala medier såsom Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram och WhatsApp kommer din webläsare att ansluta till till respektive leverantörs server och skicka dina specifika användardata. Dessa plug-ins och aktivetsfeeds är inaktiverade som standard. Så fort du aktiverar ovanstående plug-in och aktivetesfeeds, ger du ditt samtycke till att överföra dina data. Är du redan inloggad i ett socialt nätverk av ovanstående nämnda leverantörer kan din aktivitet redan kopplas till ditt användarkonto.

Varaktigheten av cookies från tredje part är inställda av tredje part.

Hur du hanterar cookies

Du har rätt att neka användningen av cookies för denna webplats. Observera att om du inte väljer att inte acceptera cookies för denna webplats kommer inte alla funktioner att fungera.
Om du väljer att ta bort cookies, kan du behöva bekräfta vissa dialogrutor varje gång. Observera att dina inställningar för cookies alltid är relaterade till webbläsaren du använder och inställningarna är har ingen verkan om du byter till en annan webbläsare på din nästa användning av denna webbplats. För att neka användningen av cookies, kommer du behöva hantera inställningarna för din webbläsare på din dator eller på din mobila enhet. Här kan du radera cookies efter egna önskemål när som helst. Mer information om hur du gör detta kan hittas här nedan, beroende på vilken webbläsare du använder:

–    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
–    Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
–    Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
–    Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

När du aktivt ger oss information på begäran eller vid en undersökning

Vi kommer att aktivt samla in och bearbeta data oss när du fyller i online-formulär, enkäter eller när du kontaktar oss genom andra kommunikationssätt såsom e-post, telefon eller mail. Vid online-formulär, kan syftet om varför du ger oss dina personuppgifter hittas på själva formuläret. Om du kontaktar oss via vår hemsida lagrar vi information såsom:

 • Ditt namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer,
  företag, yrke
 • Andra uppgifter beroende på typ av begäran och eventuell närmare information i syfte att svara på din förfråga

Vi gör detta baserat på att du tidigare gett ditt samtycke eller om tillämpligt baserat på annat skäl såsom intresseavvägning eller rättslig grund. Vi använder inte informationen som underlag för att kontakta dig vidare om du inte har gett oss ditt uttryckliga medgivande. Din kontaktinformation kommer att lagras i upp till sex månader efter utredningen eller undersökningen är avslutad om inte laglig skyldighet föreligger för att behålla data under en längre tid. Uppgifterna som lämnas på blanketter samlas in via en säker anslutning för att skydda personuppgifter från manipulation eller obehörig åtkomst. Tänk på att vanlig e-posttrafik inte är säkert.

När du aktiverar plug-in för sociala medier och aktivitetsflöden

Om du aktiverar plugin-program eller aktivitetsflöden för leverantörer av sociala medier (som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram och WhatsApp), kommer din webbläsare ansluta till servrar av respektive leverantörer och överföra specifika användardata. Dessa plug-ins och aktivitetfeeds är inaktiverade som standard. Så fort du aktiverar sådana plug-ins eller aktivitetfeeds, ger du ditt samtycke till att överföra din data. Dessutom om du är inloggad med ett socialt nätverk av en av ovanstående nämnda leverantörer kan din aktivitet kopplas till ditt användarkonto på samma gång.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Som en del av aktivitetsflödet, kan vi införliva videoklipp från YouTube på vår hemsida.
YouTube, använder liksom andra webbplatser cookies för att samla in specifika användardata på sin webbplats. Detta inkluderar bland annat data inom följande användningsområden: lagring av video-statistik, förhindra bedrägeri och förbättra användarvänligheten. Genom att starta respektive video, kan ytterligare uppgiftsbehandling ske samtidigt som E-ciggbolaget inte har något inflytande över. Mer information om sekretess på YouTube finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs ovan vänligen kontakta:

E-ciggbolaget AB

Tel: 0920-40 70 40

E-post: info@e-ciggbolaget.se