Crushballs

Crushballs eller Click Balls är till för dig som inte riktigt kan släppa taget om tobakscigaretterna ännu. Nu kan du i alla fall få dem att smaka menthol igen, och faktiskt flera andra smaker också.

Crushballs förs in i filtret på din cigarett och fungerar sedan på samma sätt som en click-cigarett.

Click Balls Användarinstruktion:

1. Använd plastnålen i förpackningen för att göra ett hål i filtret på din tobakscigarett.

2. Använd den andra änden av nålen för att ta tag i en crushball.

3. Placera din crushball i öppningen på cigarettfiltret och tryck in den med spetsen av plastnålen.

4. Tryck sönder crushballen inuti ditt cigarettfilter med dina fingrar.

5. Använd tobakscigaretten och upplev den nya smaken av Click Balls.

När du använt Crushballs så kommer du få upp ögonen för flera nya smaker. Detta gör att steget till att börja använda E-cigaretter blir ännu mindre, där utbudet på smaker är oändligt stort.

Pris

Smak

Brand