Crushballs

Crushballs förs in i filtret på din cigarett och fungerar sedan på samma sätt som en click-cigarett.

[br_filters_group group_id=4018797]

Click Balls Användarinstruktion:

1. Använd plastnålen i förpackningen för att göra ett hål i filtret på din tobakscigarett.

2. Använd den andra änden av nålen för att ta tag i en crushball.

3. Placera din crushball i öppningen på cigarettfiltret och tryck in den med spetsen av plastnålen.

4. Tryck sönder crushballen inuti ditt cigarettfilter med dina fingrar.

5. Använd tobakscigaretten och upplev den nya smaken av Click Balls.